Följ oss i sociala medier

För säkra långsiktiga tekniklösningar

Vi är Granit Teknikbyrå

Jobbar med komplexa tekniska system där det finns högt ställda krav på säkerhet och tillgänglighet. Arbetar i projekt både nationellt och internationellt. Granit Teknikbyrå erbjuder tjänster inom följande områden:

Systemsäkerhet

CE-märkning

Tekniskt systemstöd

ILS (Integrated Logistics Support)